Om onze doelen op het gebied van ontwikkeling en klanttevredenheid te behalen, stelt IVALIS elk jaar vijf prioriteiten op.

Deze prioriteiten zijn gebaseerd op de belangrijkste stadia van onze inventarisatie (voorbereiding, uitvoering en analyse). Deze worden jaarlijks geëvalueerd om de gemaakte vooruitgang en de verwachtingen van onze klanten in overweging te nemen.

Onze vijf HQI-prioriteiten als volgt:

  • De voorbereiding van de inventarisatie
  • De correcte inschatting van de benodigde middelen
  • Het Operationeel management.
  • De controles op de getelde voorraden
  • De analyse van de inventaris

Voor deze aanpak die klanttevredenheid ten goede moet komen, wordt het gehele bedrijf gemobiliseerd. We wijzen aan al onze prioriteiten een doel en actieplan toe.

Gedurende het hele jaar brengen we de vooruitgang in kaart aan de hand van tools die uw orders meten, analyseren en verwerken.

Een voorbeeld hiervan is ons hoogwaardige controleplan en de constante metingen van de klanttevredenheid; we onderzoeken jaarlijks honderden winkels.